פילנתרופיה ומגזר שלישי

פילנתרופיה ומגזר שלישי

בדף זה דוחו"ת וסקרים המציגים היבטים שונים של תחומי הפילנטרופיה והמגזר השלישי בישראל (ובעולם).

Money for Good. מסמך של חברת Hope Consulting הדן בהעדפות ובהתנהגות הצרכנית של אמריקאים וכיצד אלו יכולים להיבחן במטרה לגבש אסטרטגיות גיוס תרומות אפקטיביות יותר לארגונים חברתיים.

המגזר השלישי בישראל. מאמר אקדמי מקיף ביותר בנושא המגזר השלישי בישראל. המאמר מציג לאורך 128 עמודיו את הרקע הכללי לפעילות המגזר השלישי בישראל תוך שימת דגש על הקשרים גלובאליים רחבים והשפעתם על הפעילות בישראל. המאמר, משנת 2004, נכתב על ידי ד"ר ניסן לימור, סוזן אייזנברג ובנימין גדרון.

מאפייני הפילנתרופיה בישראל במאה ה-21. מאמר העוסק במניעים וחסמים לנתינה, דילמות ואתגרים בתחום הפלינתרופיה בישראל ומציע כיווני פעולה לעתיד. המאמר נכתב על ידי פרופ' הלל שמיד המנהל את המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית בירושלים.

דפוסי תרומה והתנדבות בישראל. דו"ח המציג נתונים אודות המבנה, המימון וההיקף של המגזר השלישי בישראל כפי שהתברר ממחקר השוואתי בינלאומי מקיף בהובלת אוניברסיטת ג'והנס הופקינס. הדו"ח התפרסם ב1999 ונכתב על ידי שמואל שי, אלון לזר, רבקה דוכין ובנימין גדרון הפועלים במרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.

פילנתרופיה ומעורבות חברתית בקרב צעירים בישראל. מאמר המציג ממצאים של סדרת מחקרים בנושא מעורבות חברתית ופילנתרופית של צעירים בישראל לשנת 2008. המאמר נכתב על ידי דבי חסקי-לוונטל, הילה יוגב-קרן וחגי כץ במרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע.

סטנדרטים לניהול נאות במגזר השלישי. ספר מקיף (200 עמודים) הפורט ומסביר קריטריונים להתנהלות נאותה וניהול נאות במגזר השלישי- קריטריונים המסייעים בידי הארגונים עצמם והרגולטור כמדדים למעקב ואקרדיטציה. הספר שיצא לאור ב2012 נכתב על ידי ד"ר ניסן לימור בשיתוף BDO זיו האפט ומנהיגות אזרחית.

עסקים ופילנתרופיה חדשה בישראל. עבודה המציגה אתנוגרפיה של תורמים גדולים ומשמעותיים בישראל: המניעים שלהם לתרומה, עמדות הנדבנים בנוגע למדיניות הממשלה ועמדותיהם כלפי ארגוני המגזר השלישי וארגוני החברה האזרחית. העבודה נכתבה על ידי ד"ר ברוך שמעוני, חוקר-עמית במרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית בירושלים.

סקר פילנתרופיה בישראל 2008: דפוסי התנדבות, תרומה ותרומת איברים. דיווח על ממצאי סקר טלפוני שנערך ב2008 בנושא שיעורי פילנתרופיה, אופי התורמים ואופי התרומות. נכתב על ידי דבי חסקי-לוונטל, הילה יוגב-קרן וחגי כץ מהמרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

סקר פילנתרופיה של ישראלים 2009-2011. דו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המציג ממצאים של סקר שבחן את היקף הפילנתרופיה של ישראלים ואפיין את מקור וגודל התרומות בין השנים 2009-2011.

אקרדיטציה של ארגוני מגזר שלישי בישראל. מאמר של ד"ר ניסן לימור משנת 2003. המאמר מתאר את הסטנדרטים לאקרדיטציה של ארגונים במגזר השלישי בישראל ואת תהליך האקרדיטציה.


שנתון העמותות בישראל 2012. דו"ח של גיידסטאר-ישראל המופעל על ידי חברת אנפיטק (חברה לתועלת הציבור). הדו"ח מציג מאגר נתונים מקיף לגבי העמותות והחל"צים הפועלים בישראל. בדו"ח מוצג מידע בנושאים כגון מספר הארגונים, התפלגותם לפי מחוזות, נתונים כספיים, נתוני שכר, תמיכה ממשלתית בעמותות ועוד.

שנתון העמותות בישראל 2014. דו"ח נוסף של גיידסטאר-ישראל המציג נתונים על עמותות וחל"צים והיקף פעילותם נכון לשנת 2014.

פנה אלינו ב- 08-9355221 או השאר פרטיך וניצור קשר
UA-61588949-1